Ceník služeb

Logopedická terapie je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
Podmínkou ale je doporučení lékaře k logopedické péči a platné pojištění u některé z našich zdravotních pojišťoven.
Výše uvedené prokážete platnou kartičkou zdravotní pojišťovny a žádankou k vyšetření v logopedické ambulanci při první návštěvě.

Seznam přímých plateb v logopedické ambulanci LOGOPEDIE s.r.o.

Komplexní vyšetření bez indikace lékařem        500 Kč 
Logopedická terapie bez indikace lékařem-těžká řečová vada 400 Kč
Logopedická terapie bez indikace lékařem-lehká řečová vada 300 Kč
Logopedické vyšetření k přijetí na VŠ, konzervatoř, atd. 200 Kč
Vypracování logopedické zprávy na žádost rodičů a školských zařízení (PPP, SPC, MŠ, ZŠ) 200 Kč
Finanční náhrada za neomluvenou absenci 
(Nevyužitý termín mohli využít noví pacienti, kteří čekají na vřazení do logopedické péče)

Opakovaná neomluvená absence může být důvodem k vyřazení logopedické péče v naší ambulanci.

200 Kč